Forbrukslån, lån uten sikkerhet Forbrukslån er vanligvis et lån som ikke bruker på å kjøpe gjenstander som bankene tradisjonelt tar pant i. Dette fordi du kan gå til banken, gi pant og få en lavere renten enn lånegivere av forbrukslån kan tilby. Hva er så forbruk? Men forbruk kan være så mangt. Det kan være den kreative, innovative, ekspansive gründeren som trenger kapital for å få satt i gang med å lage en prototype på det han har en visjon om. I stedet for å søke en institusjon som myndighetene har laget for å støtte og hjelpe slike etablerere, så kan du søke forbrukslån og sette i gang. Det slike institusjoner, som Innovasjon Norge, krever før de gir noe lån[…]